Primera (1962-1964).

Segona (1965-1966).

Tercera (1966-1967).

Quarta (1967-1977).

Cinquena (1977-1980).

Sisena (1980-1982).
Setena (1982-1991).
Vuitena (1992-1997).
Novena (1997-1999).
Desena (1999-2000).
Onzena (2001-2005).

Dotzena (2006-2007).