CURRÍCULUM VITAE RESUMIT

Introducció.

Aurora Valero neix a Alboraia (València) el 5 de Juny d'1.940.

El descobriment de les grans obres de la Història de l'Art als tretze anys, la va impulsar a dedicar-se a la creació artística per transcriure i donar forma d'una manera especial i conseqüent a la vida mateixa.

La transformació que això implica i el desig de compartir àmpliament l'experiència, va fer que des dels vint anys, es dediqués també a l'educació artística, és a dir, a transmetre a les generacions joves, el coneixement i les vivències que desenvolupen la sensibilitat i augmenten la capacitat de sentir, de construir i de pensar.

Aquestes dues activitats entrellaçades, han ocupat el seu temps i la seva vida. No obstant això, per canalitzar-les degudament, també ha hagut d'aprofundir en la investigació, a fi que els seus objectius tinguessin una justificació teòrica.

Per tant, la creació artística, la formació de generacions joves, la investigació i la seva divulgació, han estat l'aspiració més important del seu quefer humà.

FORMACIÓ ACADÈMICA

ESTUDIS I TITULACIONS ACADÈMICS.

- Estudis de Dibuix, Composició Decorativa i Història de l'Art a l'Escola d'Arts i Oficis Artístics de València. 1952-1955.

- Mestra d'Ensenyament Primari. Certificació acadèmica. València. 30 de Setembre de 1968.

- Professor de Dibuix. Convalidat per Llicenciat en Belles arts. Escola Superior de Belles arts de Sant Carlos de València. Certificació acadèmica. 31 de Maig de 1961.

- Catedràtica Numerària de la Universitat de València ( I.O. de Magisteri) Certificació acadèmica. Madrid, 8 de Setembre de 1969. Número u de la seva promoció.

- Doctora en Belles arts. Universitat de València. Tesi doctoral Sobre la composició i l'estructura formal en l'obra plàstica de Manolo Millars. Director Dr. Román del Carrer. Apte *cum *laude per unanimitat. Maig, 1988.

- Acadèmica Corresponent de la Real Acadèmia de Belles arts de Sant Carlos de València. 2005.

- Acadèmica Numerària de la Real Acadèmia de Sant Carlos de València. 16 de novembre de 2010. Fes clic aquí per veure el discurs d'entrada a l'acadèmia: La vida i la paraula.Fes clic aquí per veure el currículum complet.